Προστασία της επωνυμίας σας Compost με εμπορικά σήματα

Προστασία της επωνυμίας σας Compost με εμπορικά σήματα

Februar 5, 2023 0 Von admin

Κορυφή: Ορισμένα καταχωρημένα σήματα είναι τα ονόματα προϊόντων κομποστοποίησης που απευθύνονται σε συγκεκριμένους καταναλωτές ή καλλιέργειες. Οι φωτογραφίες είναι ευγενική προσφορά της Community Compost Company

Matthew Karmel και Tim Steckel

Το καλό μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση των προϊόντων σας από τους ανταγωνιστές, στην οικοδόμηση της πίστης των καταναλωτών και στην καθιέρωση της επωνυμίας σας ως αξιόπιστης και αξιόπιστης πηγής κομπόστ. Το καλό μάρκετινγκ υπογραμμίζει επίσης τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας και σας επιτρέπει να κάνετε μάρκετινγκ απευθείας σε πελάτες-στόχους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια γεμάτη και ανταγωνιστική αγορά, καθώς οι καταναλωτές μπορεί να δυσκολεύονται να επιλέξουν μεταξύ παρόμοιων προϊόντων.

Τα εμπορικά σήματα προστατεύουν λέξεις, φράσεις, σύμβολα ή σχέδια.

Το αξιομνημόνευτο και μοναδικό υλικό μάρκετινγκ αποτελείται από εξειδικευμένα ονόματα προϊόντων, αξιομνημόνευτα σλόγκαν και αναγνωρίσιμα λογότυπα. Η προστασία εμπορικών σημάτων είναι ένα νομικό εργαλείο που βοηθά στην προστασία λέξεων, φράσεων, συμβόλων ή σχεδίων που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τη διάκριση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και συνήθως ονομάζονται «σήματα». Η καταχώριση των εμπορικών σημάτων σας εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν παρόμοια διατύπωση.

Ένα πρώτο βήμα για την απόκτηση κρατικής ή ομοσπονδιακής προστασίας εμπορικών σημάτων είναι να διεξαγάγετε μια διεξοδική αναζήτηση για να διασφαλίσετε ότι τα επιθυμητά σήματα είναι διαθέσιμα για χρήση και όχι όπως αυτά που χρησιμοποιούνται από άλλη εταιρεία. Στη συνέχεια, υποβάλλεται αίτηση εμπορικού σήματος στο κατάλληλο γραφείο εμπορικών σημάτων, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία χρήσης του εμπορικού σήματος στο εμπόριο. Έμπειρος νομικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία καταχώρισης εμπορικού σήματος.

Εάν η αίτησή σας για εμπορικό σήμα εγκριθεί, θα δικαιούστε αυξημένη προστασία εάν ένα άλλο μέρος επιδιώξει να χρησιμοποιήσει όρους που είναι σαν τα κατατεθέντα σήματα σας. Εάν η αίτηση απορριφθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο, όπως είναι πολύ παρόμοια με άλλο σήμα ή πολύ γενική, μπορεί να ασκηθεί έφεση για την απόρριψη ή μπορείτε να προχωρήσετε σε άλλη αίτηση για διαφορετικό εμπορικό σήμα.

Διατήρηση Ενεργού Εμπορικού Σήματος

Ωστόσο, η προστασία εμπορικών σημάτων δεν είναι εφάπαξ διαδικασία. Ενώ μια ομοσπονδιακή καταχώριση εμπορικού σήματος διαρκεί 10 χρόνια, υπάρχουν απαιτήσεις συμμόρφωσης για τη διατήρηση ενός ενεργού εμπορικού σήματος. Και είναι σημαντικό να παρακολουθείτε συνεχώς το εμπορικό σήμα σας και να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία του από παραβίαση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη λήψη νομικών μέτρων κατά εταιρειών που χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα σας χωρίς άδεια ή να τροποποιούν το εμπορικό σήμα σας για να παραμείνουν ενημερωμένοι και σχετικοί. Γενικά, η παρακολούθηση και η προστασία του εμπορικού σας σήματος γίνεται μέσω ανεπίσημων επιστολών παύσης και παραίτησης και, ως εκ τούτου, δεν είναι τόσο δαπανηρή όσο θα περίμεναν ορισμένοι.

Καθώς η βιομηχανία κομποστοποίησης ωριμάζει, οι εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν εμπορικά σήματα για την προστασία και την ενίσχυση των προσπαθειών τους στο μάρκετινγκ. Στην πραγματικότητα, μια αναζήτηση σε ομοσπονδιακά καταχωρημένα εμπορικά σήματα αποκαλύπτει περισσότερα από 300 αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη λέξη „κομπόστ“. Μερικά από αυτά τα καταχωρημένα σήματα είναι ονόματα κατασκευαστών κομποστοποίησης, προϊόντα κομποστοποίησης που απευθύνονται σε συγκεκριμένους καταναλωτές ή καλλιέργειες ή διαφημιστικά σλόγκαν που διαφημίζουν τη σημασία των προϊόντων κομποστοποίησης.

Μια αναζήτηση εμπορικών σημάτων που έχουν καταχωριστεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο χρησιμοποιώντας τον όρο „κομπόστ“ έδωσε 309 αποτελέσματα (στις 20 Ιανουαρίου 2023).

Είτε επιδιώκεται είτε όχι η προστασία των εμπορικών σημάτων, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία σας δεν είναι πολύ παρόμοια με τυχόν καταχωρημένα εμπορικά σήματα — προτού δαπανηθούν χρόνος και χρήμα για την επωνυμία και το μάρκετινγκ της δικής σας επωνυμίας. Διαφορετικά, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε ένα βασικό όνομα προϊόντος ή σλόγκαν ή ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόστιμα ή κυρώσεις για τη χρήση του εμπορικού σήματος κάποιου άλλου. Οι κομποστοποιητές με μικρό τοπικό ανταγωνισμό πρέπει να γνωρίζουν τον δυνητικό ανταγωνισμό από εθνικές μάρκες και παραγωγούς, επειδή το υλικό μάρκετινγκ τους ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση εάν οι εθνικές εταιρείες έχουν καταχωρίσει παρόμοια εμπορικά σήματα.

Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική στις πωλήσεις κομποστοποίησης, γι‘ αυτό και πολλοί κατασκευαστές κομπόστ βασίζονται σε πιστοποιήσεις δοκιμών, όπως το Seal of Testing Assurance (STA). Όμως, καθώς όλο και περισσότεροι κομποστοποιητές εισέρχονται στην αγορά, η πιστοποίηση STA από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή για να οικοδομήσει την πίστη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Εκεί έρχεται το καλό μάρκετινγκ και η προστασία των εμπορικών σημάτων είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαφυλάξετε την εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί με τους πελάτες.

Matthew A. Karmel, Esq. είναι πρόεδρος της Ομάδας Νομικής Περιβαλλοντικής και Αειφορίας του Offit Kurman και παρέχει ολοκληρωμένη νομική βοήθεια σε κομποστοποιητές και άλλα μέλη της βιομηχανίας ανακύκλωσης βιολογικών προϊόντων. Βοήθησε επίσης στην ίδρυση του NJ Composting Council και της Επιτροπής Συνηγορίας και Ανάπτυξης Αγοράς. Ο Tim Steckel είναι ειδικός στο ψηφιακό μάρκετινγκ και ιδρυτής του Compost Marketing Agency. Είναι μέλος του Ohio Organics Council και USCC Young Professional.